Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Špicarová Jana
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:40 - 9:25
3
9:35 - 10:20
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:45 - 17:10
12
17:20 - 18:05
13
18:15 - 19:00
14
19:10 - 19:55
Mon 18/9
I3B celá
51e
TRH
I2A pos1
u3
POS
I2A pos1
u3
POS
I3B aj1
51e
ANJ
I4C aj1
6e
ANJ
Dve
Tue 19/9
SC4 ank3
spec
ANK
I3B mat1
47e
MAT
Wed 20/9
I2A pos2
u3
POS
I2A pos2
u3
POS
I2B pos1
u3
POS
I2B pos1
u3
POS
I3B aj1
51e
ANJ
Thu 21/9
SC4 ank3
spec
ANK
I2A celá
9e
POS
I2A pgr2
u2
PGR
I2A pgr2
u2
PGR
I1B pgr2
u5
PGR
I1B pgr2
u5
PGR
Fri 22/9
I3B aj1
51e
ANJ
I2B pgr2
u3
PGR
I2B pgr2
u3
PGR
I1A celá
38e
BAE
I2B celá
47e
POS
Powered by