Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 30. 5.

Třída V3 má zkouškové období.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I4A Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks
I4B Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks
EA4 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks
SM2A Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
SC2A Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
SM2B Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
EA2 Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra Pra
SM4 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks
SC4 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Augustinová Radmila .. - <> - <> .. -
Kořínek Zdeněk - - - .. .. - - .. .. ..
Říha Martin Mj Va
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28e JAS JAS JAS JAS
uja2 JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS
50e JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS
Změny v rozvrzích učitelů
Bílková Irena
3 změna CJL SM2B+
4 odpadá JLS I4A (cjl1)
5 odpadá CJL I4A
Blažek Jan
4 odpadá ELN EA4
5 odpadá ELM EA4 (elm1)
6 odpadá ELM EA4 (elm1)
7 odpadá ELM EA4 (elm1)
Bret Miloslav
2 odpadá ELM EA4
5 odpadá ELN EA2
6 odpadá ELN EA2
Halbychová Hana
3 změna FYZ SC2A+
7 navíc FYZ EA1 17e úvazek
Hejna Petr
3 odpadá ANJ I4A (aj2)
Chlumská Alena
2 odpadá EKN I4B
3 odpadá EKN I4B
7 odpadá DEJ EA1 zrušeno
8 změna NJ SC2A (njn2)+ uja1
9 změna NJ SC2A (njn2)+ uja1
Chlumská Taťána
1 změna ANK EA4 (ank2)+
3 odpadá ANJ I4A (aj1)
6 změna ANJ SC4 (aj2)+
Klika Pavel
5 změna ELN SM2B+
7 odpadá REG SM4 (regc)
Klíma Jiří
8 odpadá EPO I4A (epo1)
9 odpadá EPO I4A (epo1)
10 odpadá EPO I4A (epo1)
Kobrlová Nikola
3 výměna << CJL I3A 35e z 31.5. 3. hod
4 odpadá JLS I4A (cjl2)
Kubín František
0 změna TRH SM2B+
5 odpadá MAD SM4
6 odpadá ETE SM2B
9 odpadá MAD SM4 (madc)
10 odpadá MAD SM4 (madc)
Majkuthová Jana
4 supl. (Rh) TEV I2A 38e za odpadlou
Mádlová Ivana
1 změna MAS SC4 (mas2)+
4 změna MAT SM2B+
Jandová Helena
5 výměna << CJL EA1 17e z 29.5. 4. hod
Mašek Jiří
1 odpadá TEK SM2A (tekc)
2 odpadá TEK SM2A (tekc)
Nováková Radka
5 odpadá MAT I4B
Petrová Lucie
4 změna MEC SC2A+
6 přesun << TEC SC3 spec z 7. hod
7 přesun >> TEC SC3 na 6. hod
Pleva Stanislav
1 odpadá SPS SC2A (spsc)
2 odpadá SPS SC2A (spsc)
4 odpadá KAM SC4 (kam2)
5 odpadá KAM SC4 (kam2)
Podzimková Anita
1 změna INF EA2 (inf1)+
2 změna INF SM2B (inf1)+
Šafránek Jiří
4 odpadá MET SM4
5 odpadá POA EA4 (poa2)
6 odpadá POA EA4 (poa2)
7 odpadá POA EA4 (poa2)
Vojtěchová Lea
2 změna MAT SM4+
3 změna MAT SM4+
Špicarová Jana
1 změna ANK SC4 (ank3)+
Tišer Kryštof
6 odpadá TEV I4B
7 odpadá TEV I4B
Urban Vladimír
5 přesun << MEC SC3 spec z 6. hod
5 odpadá SPS SC2A
6 přesun >> MEC SC3 na 5. hod
Vaníček Jaromír
8 odpadá POS I4A (pos2)
9 odpadá POS I4A (pos2)
Vavroušek Miroslav
8 odpadá PGR SC4
9 odpadá PGR SC4
10 odpadá PGR SC4
Junková Romana
5 supl. (Rh) TEV I2A 38e za odpadlou
Velešovský Pavel
1 změna ANK EA4 (ank1)+
6 změna ANJ SC4 (aj1)+
Vik Vladimír
2 odpadá EPO I4A
4 odpadá EPO I4B
6 odpadá EPO I4A
Žalský Radek
3 odpadá EKN EA4
Změny v rozvrzích tříd
EA1
5 CJL 17e výměna << Jd z 29.5. 4. hod
5 MAT výměna >> na 29.5. 4. hod
7 FYZ 17e navíc Hl
7 DEJ odpadá (Ac)
I2A
4 TEV 38e supluje Mj (Rh)
5 TEV 38e supluje Va (Rh)
I2B
8 NJ njn2 uja1 změna Ac
9 NJ njn2 uja1 změna Ac
I2C
8 NJ njn2 uja1 změna Ac
9 NJ njn2 uja1 změna Ac
I3A
3 CJL 35e výměna << Ki z 31.5. 3. hod
3 MAT výměna >> na 31.5. 3. hod
I4A
1. - 10. les. konec studia
I4B
1. - 7. les. konec studia
EA4
1. - 7. les. konec studia
SM2A
8 NJ njn2 uja1 změna Ac
9 NJ njn2 uja1 změna Ac
1. - 9. les. praxe ve firmách
SC2A
8 NJ njn2 uja1 změna Ac
9 NJ njn2 uja1 změna Ac
1. - 9. les. praxe ve firmách
SM2B
0. - 10. les. praxe ve firmách
EA2
0. - 7. les. praxe ve firmách
SC3
5 MEC spec přesun << Ur z 6. hod
6 TEC spec přesun << Pt z 7. hod
6 MEC přesun >> na 30.5. 5. hod
7 TEC přesun >> na 30.5. 6. hod
8 NJ njn2 uja1 změna Ac
9 NJ njn2 uja1 změna Ac
SM4
1. - 10. les. konec studia
SC4
1. - 10. les. konec studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou