Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 29. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kořínek Zdeněk - - Kb Mk - - -
Poláková Miroslava Ob Do Pd - - -
Šafránek Jiří - - Hn Hn Kb Vy ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Augustinová Radmila
3 výměna << MAT I4A 50e z 23.9. 4. hod
Doškář Václav
3 supl. (Pa) VAM I3A (vam1) u2 dohled
Hejna Petr
3 supl. (Sf) MET SM4 (metc) ujas dohled
4 supl. (Sf) MET SM4 (metc) 27s dohled
Chlumská Alena
0 přesun << DEJ I1A 9e z 30.9. 1. hod
3 výměna >> EKN I4A na 23.9. 4. hod
Kubín František
3 supl. (Kk) CNC SC4 (cnc2) cnc za odpadlou
5 supl. (Sf) POA EA4 (poa2) mch dohled
Mašek Jiří
4 supl. (Kk) CNC SC4 (cnc2) cnc dohled
Otruba František
2 supl. (Pa) DAS I2A (das1) u3 dohled
Podzimková Anita
4 supl. (Pa) VAM I3A (vam1) u2 dohled
Velešovský Pavel
6 supl. (Sf) POA EA4 (poa2) mch dohled
Změny v rozvrzích tříd
I1A
0 DEJ 9e přesun << Ac z 30.9. 1. hod
I2A
2 DAS das1 u3 supluje Ob (Pa)
I3A
3 VAM vam1 u2 supluje Do (Pa)
4 VAM vam1 u2 supluje Pd (Pa)
I4A
3 MAT 50e výměna << Aa z 23.9. 4. hod
3 EKN výměna >> na 23.9. 4. hod
EA4
5 POA poa2 mch supluje Kb (Sf)
6 POA poa2 mch supluje Vy (Sf)
7 POA poa2 odpadá (Sf)
SM4
3 MET metc ujas supluje Hn (Sf)
4 MET metc 27s supluje Hn (Sf)
SC4
3 CNC cnc2 cnc supluje Kb (Kk)
4 CNC cnc2 cnc supluje Mk (Kk)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou